10% New Year Offer In Cleaning Services 9851332772

रू 0
Gothatar, Kathmandu , Bhaktapur
31 Mar 2024

General Overview

Location Gothatar, Kathmandu , Bhaktapur

Description

याे बर्ष २०८१ साल मा आफ्नो घर तथा अफिस मा भएको गलैँचा,कार्पेट, सोफा , पानी ट्यांकी, मार्बल, तथा सम्पूर्ण क्लिनिङ सम्बन्धी सेवाहरु लिन सफा को लागि आजै सम्पर्क गर्नुहोस???????? ।

10% discount offer in 2081 new year ????

Contact us - +977 985-1332772
https://sofacleaningserviceinkathmandu.com/
Sofa Cleaning Services????????️..

We provide all types of cleaning services
1. sofa cleaning services
2. carpet cleaning services
3. Galaicha cleaning/Dyeing services
4. Water Tank Cleaning Services
5. Marble/floor cleaning & polishing
6. Inar cleaning
7. Toilet Deep cleaning
8. Window Glass cleaning
9. Whole House Deep cleaning
10. Chimney cleaning
11. Parquet Polishing

#carpetcleaning #cleaningservices #kathmandu #professional #sofacleaning

Ads For You