Galaicha (rug) Cleaning Service In Katmandu Nepal

रू 0
kathmandu , Kathmandu
18 Jun 2024

General Overview

Location kathmandu , Kathmandu

Description

के तपाईको घर, अफिस, स्कुल, कलेज, हस्पिटल, होटल, शपिंङ्ग मल आदिमा नियमित रुपमा सरसफाई तथा Pest Control र Deep Cleaning गर्नु पर्ने छ?
यदि छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्।
#Happy Cleaning Service in Kathmandu Nepal
Our other services: -
- Sofa cleaning service
- Carpet cleaning service
- Professional deep cleaning service
- Professional painting service
- Water tank cleaning service and many
- Happy Cleaning Service Kathmandu Nepal
- Galaicha (rug) cleaning and dyeing service in Kathmandu
- Sofa cleaning services in Kathmandu.
- For More Details Please visit
Contact :9849939242/984886573737
सम्पर्क best #marblepolish #bestcleaners #bestcleaning #marblegrinding #kathmandunepal

Ads For You